WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Giriş
 2. Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD (İPG Ortakları) tarafından yürütülen İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik etmek, mevcut çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek, farkındalığı ve işbirliğini artırmak, savunuculuk yapmakla ve iletişimi desteklemeye yönelik çalışmalarla bu önemli sorunun çözümünün parçası olmak üzere ortaya çıkmış bir oluşum olup özel sektör kuruluşlarını, plastik meselesine yönelik taahhütlerde bulunmaya davet etmek ve ve Katılımcı Şirketlerin taahhütlerinin gerçekleştirilmesi konusunda desteklemeyi amaçlar.

  İPG’nin Kuruluş Esasları, Amaç ve Hedeflerine buradan ulaşabilirsiniz.

  İPG amaçlarına uygun olarak, Katılımcı Şirketlerin atık bilgilerini girip plastik ayak izlerini hesaplayabilecekleri ve bunları taahhütlere uygun olacak şekilde kamuoyu ile paylaşabilecekleri www.ipgtool.com Web Sitesi’ni kullanıma açmıştır.

  Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu kullanım koşulları ve gizlilik politikasını (“Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”) okuyunuz.

  Herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya Web Sitesi’nden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerli olup, Web Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın kabul edilmesi gerekir.

  Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerin (Katılımcı Şirketler dahil), Web Sitesi’ni kullanırken Türk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uygun davranması gerekmektedir.

  Katılımcı Şirketler ayrıca İPG’ye dahil olabilmek için İPG Taahhüt metnini ve Plastik Taahhütleri Rehberi’ni okuyup usulüne uygun şekilde kabul etmekle ve bunlara uygun davranmakla yükümlüdür.

  Bu Web Sitesi’nin yasal sahibi İPG olup, Web Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi İPG’ye ve onun nam ve hesabına hareket eden İPG Ortakları’na aittir. Web Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinlikle yasaktır.

 3. Çerezler
 4. Web Sitesi, kullanıcı ve ziyaretçilere daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak amacıyla bir takım çerezler kullanabilir. Web Sitesi tarafından Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 5. Bağlantılar
 6. Bu Web Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, İPG’nin kontrolü altında değildir. İPG, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir.

  Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut içerikler, ürünler ve hizmetler yararına İPG tarafından onay verildiği anlamına gelmemektedir.

  Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

  İPG, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

 7. Fikri Mülkiyet
 8. Web Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı İPG veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web Sitesinin öğeleri, ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve tüm diğer ilgili mevzuat tarafından da korunmaktadır ve bunların tamamının veya bazı kısımlarının kopyalanması veya taklit edilmesi yasaktır.

  Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, İPG’nin veya İPG’ye bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleri ("İşaretler") olup, İPG’nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

  Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce İPG’nin veya ilgili üçüncü kişinin yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyeti hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, İPG tarafından, size İPG’nin veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak tanınmamaktadır.

 9. Taahhütte Bulunmama
 10. İPG, Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

  İPG, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediğine ilişkin taahhütler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. İPG, Web Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. İPG, Web Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. İPG, ayrıca Web Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden de sorumlu değildir.

 11. Bilgi Paylaşımı
 12. Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler (Katılımcı Şirketler dahil), Web Sitesi’ne girdikleri bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler (Katılımcı Şirketler dahil), kendileri tarafından Web Sitesi’ne girilen bilgilerin eksik veya hatalı olması veya üçüncü bir şahsa ait olması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumludur.

  Katılımcı Şirketler, Plastik Taahhütleri Rehberi Bölüm 2 ve Bölüm 3 kapsamında yapılacak olan hesaplamaları dilerlerse Web Sitesi üzerinde bulunan araçları kullanarak ya da burada açıklanan usullere göre kendi sistemlerini kullanarak yapabilirler. WEB Sitesi üzerinde yer alan hesaplama araçlarına yüklenen veriler, Katılımcı Şirketler tarafından silinebilir olup İPG bu verileri yalnızca ileride anonimleştirilerek kullanım amacıyla saklayabilir. Ancak bu veriler kamuoyu ile paylaşılmayacaktır.

  Katılımcı Şirketlerin yalnızca Plastik Taahhütleri Rehberi Bölüm 4 kapsamında İPG’ye katılım amacına uygun olarak verecekleri taahhütler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  Katılımcı Şirketler, Web Sitesi’ne bilgi girişi yaparken açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Bu hususta Web Sitesi’nde bulunan hesaplama araçlarını kullanırken girilen verilerin silinmesinin sorumluluğu da Katılımcı Şirket’e aittir. Katılımcı Şirket, bu hususta İPG’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 13. Tazminat
 14. Katılımcı şirketler,

  1. Web Sitesini kullanmaları,
  2. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın ihlal etmeleri,
  3. Web Sitesinin kendileri tarafından kullanılmasının:
   1. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
   2. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiasına yol açması,
  4. Web Sitesinden herhangi bir unsuru silmeleri veya Web Sitesine herhangi bir unsur eklemeleri,
  5. Web Sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeleri ya da Web Sitesini izinsiz kullanımları,
  6. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde kendilerine verilmiş taahhütleri ihlal etmeleri halinde üçüncü şahıslar tarafından İPG Ortaklarına, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri her türlü talepler bakımından sorumluluğun kendilerine ait olacağını ve İPG Ortakları, çalışanları, temsilcileri veya tedarikçilerinin bu talepler bakımından hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ederler.
  7. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın bu bölümünde, Katılımcı Şirketlerin Web Sitesini kullanmalarına ilişkin yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesine Katılımcı Şirketlerin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilmektedir.

 15. Web Sitesi Değişiklikleri
 16. İPG dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir; bu şekilde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlanacak olup yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her ziyaretinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir.

  İPG tarafından yapılacak bu şekilde bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuz ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek istememeniz halinde, Web Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz.

  Ayrıca İPG, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, sizin Web Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak İPG objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile İPG Taahhüt metninde, Plastik Taahhütleri Rehberi’nde, değerlendirme kriterlerinde, takvimde ve genel olarak ilgili projede her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

 17. Kişisel Verilerin Korunması
 18. İPG, Web Sitesi aracılığıyla, kişisel verileri T.C. Anayasa’sı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve tüm diğer ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplayacak, işleyecek, aktaracak ve saklayacaktır. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 19. Kişisel Verilerin Yönetimi
 20. Bize başvurarak kişisel verilerinizin saklanmasını ve işlenmesini istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüklerimiz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz.

 21. Güvenlik
 22. İPG olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

  İPG kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

 23. Elektronik iletilerin engellenmesi
 24. Dilediğiniz zaman reklam veya bilgilendirme amaçlı olarak tarafınıza gönderdiğimiz elektronik posta dahil her türlü elektronik iletileri almayı, ilgili iletilerde size sağlanan reddetme imkanını kullanarak reddedebilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 25. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
 26. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

 27. İrtibat
 28. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü görüşlerinizi belirtmek veya sorularınızı iletmek için bizimle Web Sitesinin “İletişim” bölümünden irtibata geçebilirsiniz.