KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kullanıcı Aydınlatma Metni

Değerli İPG Tool Kullanıcısı,

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), olarak İPG Tool ismi verilmiş olan ve www.ipgtool.com internet sitesi aracılığıyla erişebileceğiniz ve Katılımcı Şirketlerin atık bilgilerini girip plastik ayak izlerini hesaplayabilecekleri bu yazılım (“İPG Tool”) ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.

İPG faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan ve www.ipgtool.com adresinde faliyet gösterecek olan internet sitesine (“Internet Sitesi”) üyeliğiniz ve İPG taahhütleriniz kapsamında bu İnternet Sitesi’nde yapacağınız paylaşımlar çerçevesinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca bilgilendirmek isteriz. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) bu amaçla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla İPG adına İPG Ortakları’nın yetkilendirilmesiyle SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri, hesap oluştururken bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, (varsa) kayıtlı elektronik posta adresiniz, firma/kurum bilgileriniz, hesap oluşturmanız halinde size özel oluşturulacak kullanıcı adı (e-posta adresiniz de kullanıcı adı olarak kullanılabilir) ve şifre bilgileriniz (bilgi işlem verileriniz), hizmetlere ilişkin talep ve mesajlarınız, İPG Tool’a ilişkin geri bildirimleriniz, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kapsamında belirlenen ve İPG Tool’a gireceğiniz (firma/kurumunuzun plastik taahhütleri, kapasite kullanım, kullanım istatistikleriniz vb.) bilgileriniz gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, bizimle iletişime geçmediğiniz sürece ve Internet Sitesi’ne üye olmadığınız sürece herhangi bir kişisel verinizin işlenmeyeceğini temin ederiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenebilecektir:

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde, İPG Paydaşları ile yurtiçinde ya da yurtdışında bulunabilecek hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler/firmalar, işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, dernekler ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Bu kişilerin yurtdışında olması halinde Kişisel Verileriniz bu kişiler ile KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak paylaşılabilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz veri işleme amaçlarının gerektirdiği ölçüde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak;

  1. İPG veya İPG Ortakları ve diğer Paydaşlar tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına,
  2. İPG’nin amaçları kapsamında işbirliği içerisinde bulunulan yabancı platformlarda kullanımak üzere yurtdışında bulunan paydaşlara
  3. Yurtdışında düzenlenebilecek etkinlikler söz konusu olması halinde etkinliği düzenleyen yurtdışındaki kurum ve kuruluşlara ve bunların hizmet/destek/danışmanlık aldığı yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişi firmalara ve

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, iletişim kanallarımız (internet sitemiz, telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla doğrudan sizden elde ediyoruz. Talebinizi daha iyi anlayabilmek ve sözleşme süreçlerinizi iyileştirmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

İPG olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

[Konuyla İlgili Sorumlu Kişinin İletişim Bilgilerini Ekleyiniz]

Adres: ....

Telefon: .....

E-Mail: [Lütfen Konuyla İlgili Sorumlu Kişinin E-Posta Adresini Belirtiniz]